Từ chàng trai ung thư đến sinh viên Đại học Sydney

News Zing | 2 tuần trước

Nguyễn Ngọc Minh cho rằng không liều thuốc nào chữa khỏi ung thư cho người sống thiếu cố gắng, không tôn trọng bản thân. 9X đã nỗ lực vươn lên để đạt thành công. “Cô

03
Người Việt 4 phương
1 2 3 8