Bão lớn bắt đầu đổ bộ NSW

Báo Úc | 3 ngày trước

New South Wales và các khu vực phía tây Sydney đã nhận được cảnh báo bão nghiêm trọng khi các cơn bão bắt đầu đổ bộ vào bang. Phát ngôn viên Graeme Brittain của Weatherzone

2
Sydney
1 2 3 92