Casino duy nhất ở Hạ Long thua lỗ liên miên

CaFeF | 1 tháng trước

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC), đơn vị vận hành quần thể vui chơi giải trí tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vừa công bố báo cáo tài chính

18
Doanh nghiệp
1 2 3 16