Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017


Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 12 tháng 1 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 2/1/2017 đến 11/1/2017

11/01 – 1 AUD = 16662.23 VND

10/01 – 1 AUD = 16616.84 VND

09/01 – 1 AUD = 16610.75 VND

08/01 – 1 AUD = 16490.49 VND

07/01 – 1 AUD = 16485.67 VND

06/01 – 1 AUD = 16485.67 VND

05/01 – 1 AUD = 16648.79 VND

04/01 – 1 AUD = 16551.82 VND

03/01 – 1 AUD = 16450.16 VND

02/01 – 1 AUD = 16382.93 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 1

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 12/1/2017

1 AUD = 0.738 USD

1 AUD = 0.702 EUR

1 AUD = 0.609 Bảng Anh

1 AUD = 1.054 Đô la New Zealand

 

Các mệnh giá tiền đô Úc:

Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 2

Tờ tiền 5 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 3Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 4

Đồng 10 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 5

Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 6

Đồng 20 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 7

Đồng 50 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 12/1/2017 - ảnh 8

Đồng 100 đô Úc

Nguồn: Báo Úc

Người đầu tiên bình luận

Ý kiến bạn đọc


*