Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 4 tháng 1 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 25/12/2016 đến 3/1/2017

03/01 – 1 AUD = 16396.79 VND

02/01 – 1 AUD = 16382.93 VND

01/01 – 1 AUD = 16430.22 VND

31/12 – 1 AUD = 16425.47 VND

30/12 – 1 AUD = 16425.47 VND

29/12 – 1 AUD = 16497.17 VND

28/12 – 1 AUD = 16359.39 VND

27/12 – 1 AUD = 16366.57 VND

26/12 – 1 AUD = 16345.42 VND

25/12 – 1 AUD = 16338.04 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 1


Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 4/1/2017

1 AUD = 0.722 USD

1 AUD = 0.694 EUR

1 AUD = 0.589 Bảng Anh

1 AUD = 1.044 Đô la New Zealand

Các mệnh giá tiền đô Úc:

Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 2

Tờ tiền 5 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 3Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 4

Đồng 10 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 5

Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 6

Đồng 20 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 7

Đồng 50 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 4/1/2017 - ảnh 8

Đồng 100 đô Úc

Nguồn: Báo Úc

Người đầu tiên bình luận

Ý kiến bạn đọc


*