Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói!

Cứ đến cuối năm là nhà nhà, người người bỗng nhiên chung một tiếng lòng. Cũng chẳng hiểu sao!

Hết năm rồi, hết năm thật rồi. Gần tháng nữa Tết âm mới tới nhưng giờ ai cũng xoắn xuýt hết cả lên vì cuối năm. Những cái lúc này ra đường, đi học, đi làm, lên Facebook thấy ai cũng chung tiếng lòng với mình lắm. Đi tới đâu cũng nghe dân tình nói đi nói lại mấy câu này:

1. Ừ chẳng hiểu sao 365 ngày qua nhanh như một cái chớp mắt thế???

Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói! - Ảnh 1.


2. Tiền thì không có mà năm cứ hết, Tết cứ đến làm gì???

Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói! - Ảnh 3.


3. Đúng hơn là năm nào cũng chẳng làm được cái tích sự gì…

Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói! - Ảnh 5.


4. Rồi chả mấy chốc mà Tết âm…

Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói! - Ảnh 8.


5. Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn chưa có “gấu”, vẫn không có “tiền”

Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói! - Ảnh 10.


6. Ừ, sang năm mình phải làm những gì?

Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói! - Ảnh 12.


7. Thôi chơi nốt năm nay, chuyện sang năm thì để sang năm tính!

Cuối năm, có tới 8 câu mà đi đâu người ta cũng nói! - Ảnh 13.


8. Và cuối cùng là không biết năm nay chuyện lương thưởng như nào…

Nguồn: Kênh 14

Người đầu tiên bình luận

Ý kiến bạn đọc


*