Victoria: Khôi phục niềm tin vào hệ thống giáo dục đào tạo của tiểu bang

Học sinh và nhân viên ngành giáo dục sẽ có thể đặt trọn niềm tin vào hệ thống giáo dục đào tạo của bang Victoria sau khi chính quyền Lao động thực hiện những đợt kiểm tra đột xuất và đóng cửa 20 cơ sở đào tạo kém chất lượng.

Photo: getregional.com.au
Sau một năm được triển khai, các đợt kiểm tra đột xuất cơ sở đào tạo với số tiền trợ cấp 9 triệu đô la từ chính quyền bang đã có tác động đáng kể đến các cơ sở đào tạo ở Victoria.
Kết quả đạt được như sau: điều tra 62 Tổ chức Đào tạo có Giấy phép Đăng ký (RTO), chấm dứt hợp đồng làm việc đối với 18 tổ chức đào tạo, thu hồi hơn 41 triệu đô la tiền thuế của người dân và giữ lại 9 triệu đô la tiền trợ cấp để tiếp tục điều tra.
Hoạt động kiểm tra đột xuất kể trên đã khôi phục niềm tin vào hệ thống giáo dục đào tạo của tiểu bang sau khi nhiều tổ chức đào tạo kém chất lượng hoạt động dưới thời cựu chính quyền Tự do cầm quyền. Từ đây, học sinh, người học nghề và học viên có thể tin tưởng vào chất lượng của ngành giáo dục đào tạo ở tiểu bang.
Hoạt động kiểm tra đột xuất được triển khai thực hiện vào cuối năm ngoái theo như kiến nghị của Bản xem xét Đảm bảo Chất lượng về hệ thống đào tạo của các Trường Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (VET) ở Victoria. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo bang Victoria sẽ liệt kê tên các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo bị chấm dứt hợp đồng làm việc lên website chính thức để học sinh có thể yên tâm lựa chọn nơi theo học.
Ngoài ra, chính quyền Lao động cũng đầu tư 30 triệu đô la trong vòng ba năm để tăng cường đảm bảo chất lượng đào tạo, bao gồm giám sát chặt chẽ các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và kiểm soát việc ký kết hợp đồng với bên cung ứng dịch vụ đào tạo thứ ba.
Hong Dao – Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Người đầu tiên bình luận

Ý kiến bạn đọc


*